1. Strona główna AGH/
  2. Glosariusz AGH/
  3. O Glosariuszu AGH

O Glosariuszu AGH

Glosariusz AGH jest narzędziem przeznaczonym dla pracowników i studentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Celem, który przyświecał jego powstaniu, było i jest ujednolicenie anglojęzycznego nazewnictwa stosowanego w AGH oraz ułatwienie korespondencji zagranicznej i redakcji witryn internetowych uczelni, w tym głównego portalu AGH, stron jednostek, wydziałów czy organizowanych wydarzeń międzynarodowych. Stworzenie Glosariusza wpisuje się także w ideę umiędzynarodowienia uczelni oraz stanowi ważny element projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).

Glosariusz AGH powstał z inicjatywy Centrum Komunikacji i Marketingu. Opiekę merytoryczną sprawuje nad nim zespół składający się z pracowników Centrum oraz Studium Języków Obcych. Narzędzie informatyczne stworzył zespół Centrum Rozwiązań Informatycznych, a nadzór nad całym procesem pełnił zespół Centrum Zarządzania Wdrożeniami.

Glosariusz AGH nie jest projektem zamkniętym. Możliwość sugerowania zmian w istniejących już hasłach, jak i zgłaszania propozycji nowych haseł sprawia, że narzędzie jest interaktywne, stanowi odpowiedź na zmieniające się potrzeby użytkowników i bierze pod uwagę naturę samego języka, który żyje i nieustannie ewoluuje. Zapraszamy wszystkich użytkowników do korzystania z narzędzia zarówno w sposób bierny (przeglądanie haseł), jak i aktywny (zgłaszanie potrzeby dodania nowych haseł).